Circular Future

Circular Future is een eenmanszaak die zich richt op het versnellen en opschalen van de circulaire economie door  public affairs en advies voor bedrijfsleven (federaties, associaties, grote bedrijven en MKB) en overheden (gemeenten, provincies en andere overheden).

Oprichter-eigenaar Arthur ten Wolde (1963) is Directeur van Ecopreneur.eu, de Europese Vereniging van Duurzame Bedrijven in Brussel, waarvan MVO Nederland lid is. Ecopreneur.eu vertegenwoordigt ruim 3500 duurzame pioniers in zeven lidstaten, voornamelijk MKB. In deze functie is hij verantwoordelijk voor public affairs over circulaire economie met een focus op het EU Circular Economy Package.

Daarnaast adviseert Arthur bedrijven (van MKB to grootbedrijf) en overheidsorganisaties zoals CLICK NL (CIRCO), de OESO, EESC, provincies en gemeenten over de circulaire economie, als hoofd en eigenaar van Circular Future. Zijn belangrijkste drijfveer is om met de grootst mogelijke impact bij te dragen aan het versnellen en opschalen van de circulaire economie. Als CIRCO Trainer traint hij jaarlijks een groep MKB bedrijven in circulair ontwerpen.

Arthur ten Wolde wordt internationaal beschouwd als circulaire economie-expert, een goede spreker en (co-) auteur van verschillende rapporten en diverse artikelen in tijdschriften. Daarvoor werkte hij aan duurzaamheid en innovatie voor een Nederlandse denktank, waar hij coördinator circulaire economie werd en AkzoNobel adviseerde, en aan innovatiebeleid voor de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland, waar hij de basis legde voor de Nederlandse SEED-faciliteit die risicokapitaal verstrekt voor innovatieve startende bedrijven. Hij is gepromoveerd in de experimentele natuurkunde en begon zijn loopbaan als polymeertechnoloog.

Circular Future staat vermeld onder nummer 63561026 bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Zie voor meer informatie:
nl.linkedin.com/in/ArthurtenWolde
https://twitter.com/ArthurtenWolde
https://twitter.com/CircularFuture

Arthur als CIRCO Trainer (in het midden) met de deelnemers aan de CIRCO Track “Circular Business Design” voor MKB-bedrijven in de Amsterdam Impact Hub, maart 2023