Gemeente Haarlem (2016-2017)

Waste flow study in industrial area Waarderpolder for the City of Haarlem, Netherlands (2016-2017)

In opdracht van de Gemeente Haarlem heeft Circular Future in 2016-2017 meegewerkt aan een onderzoek naar het sluiten van materiaalstromen in de Waarderpolder. Bij dit onderzoek is een inventarisatie gedaan van de aanwezige materiaalstromen en een procesaanpak beschreven hoe deze stromen circulair kunnen worden ingezet. Het project werd uitgevoerd door Evolv met Circular Future, Copper8, MAXRE en FABRIC. Arthur nam interviews af van tientallen bedrijven in de Waarderpolder en werkte mee aan de organisatie van twee interacteive sessies met stakeholders. 

CJ9pT-DWgAAd3Tr

Het eindrapport Circulaire Waarderpolder Haarlem presenteert, naast een aantal concrete casussen, acht aanbevelingen om de Waarderpolder te ondersteunen in de overgang naar een circulaire economie. Dit gaat onder door circulaire economie in de aanbesteding van de openbare ruimte als uitgangspunt te nemen, om het aanstellen van een expert die bedrijven gaat helpen bij het zoeken naar circulaire kansen en om het collectief aanbesteden van het afvalmanagement, met aandacht voor hoogwaardig hergebruik van materiaalstromen.