Circularity Check Provincie Friesland (2018)

Circular Future heeft in 2018 in opdracht van de Provincie Friesland bij 11 Friese MKB-bedrijven een Circularity Check afgenomen middels een interview aan de hand van een checklist in het kader van een pilot. Deze scan werd hoog gewaardeerd door de deelnemende bedrijven. De Circularity Check is ontwikkeld door Circular Future als onderdeel van het werk voor Ecopreneur en MVO Nederland op het gebied van circulaire economie.

Het is een vragenlijst van ongeveer 60 vragen die een circulariteitsscore voor een specifiek product en/of dienst bepaalt. Is het product circulair en duurzaam, en zo ja, in welke mate? Aan elke vraag wordt een score toegekend. Hoe hoger de score, hoe beter. De uitkomst van de controle is een percentage dat aangeeft hoe circulair uw product / dienst is. De Check geeft ook deelscores op ontwerp / inkoop / productie, levering, gebruik, herstel en duurzaamheid. De scan is bruikbaar voor alle bedrijven, van MKB tot multinational. 

De Checklist is aan de hand van de pilot verder aangescherpt. Ecopreneur, MVO Nederland en WeSustain hebben mede op basis van deze pilot de Engelstalige Circularity Check online gelanceerd: klik hier voor de online gratis versie.

Zie hier voor het eindrapport over de pilot en hier voor een voorbeeld van de rapportage die elk bedrijf ontving.

Circular Future kan deze scan voor opdrachtgevers uitvoeren.