Visie

Circular Future ziet de circulaire economie als de toekomst voor onze economie. De invoering van circulaire bedrijfsmodellen creëert nieuwe banen, genereert aanzienlijke financiële voordelen, spaart middelen en vermindert de milieueffecten. Het kan onze economie versterken met 2 miljoen banen voor de EU alleen en biedt wereldwijde zakelijke kansen ter waarde van biljoenen euro’s. Het vermogen van een circulaire economie om de milieuschade te verminderen, waaraan Circular Future veel waarde hecht, vloeit voort uit de bedrijfsmodellen. Het kan daarom worden gezien als een bijkomend voordeel van een superieur economisch model.

Dit zal ook helpen onze economie duurzaam te maken. Politici zijn op zoek naar een ‘nieuw, meeslepend verhaal’ voor de toekomst. Volgens Circular Future is het dit: het bedrijfsleven heeft de planetaire grenzen overschreden. Overheden moeten dringend een nieuw regelgevingskader scheppen dat bedrijven in staat stelt binnen deze grenzen te opereren.

De ambitie van Circular Future is om de overgang naar een circulaire economie te versnellen en richting te geven. Gebaseerd op Arthur ten Wolde’s ervaring met public affairs en kennis van de circulaire economie, adviseren we overheden en bedrijven over het formuleren en implementeren van beleid om circulaire bedrijfsmodellen te versnellen. Via samenbrengen,  ontwrichtend waar nodig, altijd met een perspectief op de toekomst.

De sleutel tot het behalen van de vruchten van de circulaire economie voor bedrijven ligt in een omschakeling naar circulaire bedrijfsmodellen. We hebben hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld die wordt beschreven in het rapport Circular Business Models (2015). Het gaat hierbij om nieuwe verdien-, bekostigings-, investerings- en overige financiële modellen binnen bedrijven, overheden en andere organisaties, en omvat ook circulair ontwerpen.

Keer op keer bepaalt het financiële argument uiteindelijk de keuze om niet te kiezen voor circulair. De sleutel tot opschalen naar een circulaire economie ligt daarom in een systeemverandering door financiële prikkels van overheden aan bedrijven en consumenten te gebruiken. Dit betekent prijsprikkels, vastgesteld of bekrachtigd ​​door de overheid. Nationale, provinciale en lokale overheden kunnen de circulaire economie een enorme impuls geven door als launching customer voor circulaire producten en diensten op te treden. Door overheidsopdrachten, aanpassing van het belastingstelsel en invoering van heffingen op basis van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Naast prijsprikkels is er nog veel meer nodig, zoals handhaving, bewustwording en aanpassing van diverse wet- en regelgeving. Het vaststellen van doelen en het meten van de voortgang is cruciaal. Zie voor een gedetailleerde analyse het Business Manifesto “More prosperity, new jobs” (2015). Ten slotte kunnen bedrijven aan de hand van de voorbeelden van duurzame koplopers zoals de Ecopreneur.eu-leden zelf al veel meer doen door over te schakelen op circulaire bedrijfsmodellen in het huidige lineaire systeem.

Circular Future kan zich vinden in de visie van de Ellen MacArthur Foundation op een circulaire economie als “een industrieel systeem dat herstellend of regenererend is door intentie en ontwerp. Het vervangt het ‘end-of-life’-concept door herstel, verschuift naar het gebruik van hernieuwbare energie, elimineert het gebruik van giftige chemicaliën, die hergebruik belemmeren, en streeft naar de eliminatie van afval door het superieure ontwerp van materialen, producten, systemen en, binnen dit, bedrijfsmodellen “(EMF, 2012).

Bron: Ellen MacArthur Foundation, 2012

Naast banen en zakelijke kansen, is schaarste van hulpbronnen een van de drijfveren voor het creëren van een circulaire economie. Voor veel materialen nemen de voorzieningszekerheid en het risico van onvoorspelbare prijsschommelingen toe, ondanks het bestaan ​​van voldoende fysieke voorraden of reserves. Terwijl minerale rijkdommen nooit volledig opraken, zullen economisch winbare reserves vroeg of laat uitgeput raken, vooral regionaal.

Klik  hier voor meer informatie over onze dienstverlening.