PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING CIRCULAR FUTURE

Circular Future is een eenmanszaak die zich richt zich op het versnellen en opschalen van de circulaire economie door  public affairs en advies voor bedrijfsleven en overheden. Circular Future vindt de persoonlijke levenssfeer van haar partners en relaties belangrijk. Daarom gaat Circular Future zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Circular Future is gevestigd op Meeuwenstraat 5 in Haarlem.

WANNEER VERWERKT CIRCULAR FUTURE PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u contact Circular Future opneemt, met Circular Future samenwerkt, door Circular Future wordt benaderd, contactgegevens uitwisselt in het kader van een van onze opdrachten, of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Circular Future.

WELKE GEGEVENS VERWERKT CIRCULAR FUTURE

Circular Future verwerken de volgende gegevens:

  • uw contactgegevens: dit zijn de gegevens die Circular Future heeft ontvangen of verzameld in het publieke domein in het kader van haar werkzaamheden, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf. Indien u daarmee expliciet hebt ingestemd mag Circular Future uw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van algemene berichten en gerelateerde aanbiedingen van diensten van Circular Future.

MET WELK DOEL VERWERKT CIRCULAR FUTURE UW PERSOONSGEGEVENS

Circular Future verwerkt uw persoonsgegevens:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door de opdrachtgever gewenste producten, diensten of informatie te leveren;
  • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • om u nieuwsbrieven, onderzoeken en andere berichten te sturen;
  • om u aanbiedingen te doen van diensten en producten van Circular Future, mits u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven;
  • om de  producten en diensten van Circular Future te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Circular Future gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze aan Circular Future zijn verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van u persoonsgegevens voor andere doeleinden.

WANNEER VERSTREKT CIRCULAR FUTURE UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Circular Future verstrekt alleen in de volgende gevallen u persoonsgegevens aan andere partijen:

  • voor de uitvoering van de gevraagde dienstverlening;
  • als de gegevens openbaar zijn;
  • als Circular Future op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

HOE ZIT HET MET LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Indien u via de website of andere diensten of producten van Circular Future terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Circular Future controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de inhoud, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar Circular Future naar linkt. Circular Future adviseert u daarom om zich bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat u hen (persoonlijke) informatie verschaft.

HOE KUNT U UW TOESTEMMING INTREKKEN

Indien u geen algemene nieuwsberichten, marketing en/of promotieberichten over producten en diensten van Circular Future meer via e-mail wenst te ontvangen, kun u zich hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar arthur.ten.wolde@circular-future.eu. Circular Future zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst – behoudens de zomervakantieperiode – van uw verzoek hieraan voldoen.

Let er wel op dat Circular Future u nog op andere gronden mailings en berichten kan blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van uw rol als opdrachtgever.

WAT ZIJN UW RECHTEN

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast hebt u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wil weten welke persoonsgegevens van u Circular Future verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Circular Future behandelen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst ontvangst – behoudens de zomervakantieperiode.

U kunt uw persoonsgegevens die Circular Future heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: arthur.ten.wolde@circular-future.eu. Circular Future zullen binnen 4 weken – behoudens de zomervakantieperiode – reageren op u verzoek. Circular Future kan u vragen uw identiteit aan te tonen indien u verzoeken tot inzage of wijziging indient. Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop Circular Future omgaat met u persoonsgegevens dan kun u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAART CIRCULAR FUTURE UW GEGEVENS

Circular Future bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

HOE GAAT CIRCULAR FUTURE OM MET COOKIES

Circular Future maakt op haar websites voor zover Circular Future bekend geen gebruik van cookies en andere internettechnieken.

HOE GAAT CIRCULAR FUTURE OM MET MELDINGEN VAN ZWAKKE PLEKKEN IN DE BEVEILIGING VAN ONZE SYSTEMEN

Circular Future zal direct actie ondernemen in reactie op eventuele meldingen van zwakke plekken in de door Circular Future systemen.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Circular Future heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zal Circular Future dit kenbaar maken via de website www.circular-future.eu en twitter (@CircularFuture). Indien u niet akkoord wenst te gaan of gaat, zullen uw persoonsgegevens uit de systemen van Circular Futures worden verwijderd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun u contact opnemen met arthur.ten.wolde@circular-future.eu.

Laatst bijgewerkt: 

25-05-2018