Het logo

De gekleurde cirkels in het logo van Circular Future staan voor verschillende drijfveren die mensen, organisaties en zelfs landen in beweging kunnen zetten om de overgang naar een circulaire economie te maken.
Deze drijfveren zijn afkomstig van Spiral Dynamics, een drijfverentheorie die in de jaren 1970 in de VS werd ontwikkeld en die acht verschillende waardesystemen onderscheidt, elk met een kleurcode. De bekende methode Management Drives berust hierop.

Met betrekking tot de circulaire economie zijn vijf van deze waardesystemen van direct belang:

 

Blauw = wet- en regelgeving. Alle bedrijven willen zich in beginsel aan de wet houden, en daarom blijft het een krachtig beleidsinstrument voor overheden
Oranje = de markt. Winst, innovatie, succes, marktgroei en toename van het bruto nationaal product: iedereen wordt gemotiveerd door geld en succes
Groen = mensen & planeet. Slechts ongeveer 6% van alle mensen en organisaties in de westerse wereld geeft zoveel om het milieu en sociale rechtvaardigheid dat ze er daadwerkelijk door in actie komen. De planeet in het midden van de blauwe cirkel van het logo weerspiegelt dat de uitputting van natuurlijke hulpbronnen de komende tientallen jaren de belangrijkste zorg vormt voor onze economie en samenleving
Geel = systeemdenken. Een kleine maar groeiende groep mensen en organisaties wordt vooral gedreven door integraal systeemdenken. Dit is belangrijk om echte circulaire oplossingen te ontwikkelen en voorbij verzet tegen de lineaire economie te komen
Turkoois = een holistisch wereldbeeld, inclusief emotioneel en lichamelijk evenwicht. Verbonden met persoonlijk leiderschap. Dit is cruciaal om het sociale omslagpunt te versnellen. Pas daarmee ontstaat voldoende steun voor systeemverandering van onderop en van bovenaf.

Om de circulaire economie te versnellen en op te schalen, is het cruciaal om verbinding te maken met al deze drijfveren. En vooral met die van de markt (Oranje), omdat we daar allemaal op reageren. Het veranderen van de drijfveren van mensen, bijvoorbeeld door meer bewustzijn te creëren voor de bedreigingen van klimaatverandering en het groene denken, is ook belangrijk maar duurt veel te lang. De meeste mensen en organisaties veranderen hun mening niet graag en doen dit hooguit één keer in hun leven.